Odys syn Laertesa

209 tekstów – auto­rem jest Odys syn Laer­te­sa.

Kobietom...

Odkąd cię poz­nałam, noszę w kie­sze­ni szminkę,
to jest bar­dzo głupie no­sić szminkę w kie­sze­ni,
gdy ty pat­rzysz an mnie tak po­ważnie, jak­byś w moich
oczach widział go­tyc­ki kościół. A ja nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 marca 2017, 08:56

You… make it easy

(ref­lek­sja nad autosugestią)

Nie za to ce­nię cię że jesteś
piękna i ta­ka… tajemnicza
bo to każde­go tra­fić może
zwłaszcza gdy bez­ro­zum­nie czyta

Nie za to że po­ruszasz nozdrza
w os­trożne z myślą poczynanie
by nie za­padła się pod [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 marca 2017, 22:20

Nie pokonasz jej...

Bez niej…

…by­wają chwile
gdy bar­wne jak motyle
myśli o so­bie samym
da­leko przeganiamy

Ze strachu co będzie z nami
w upad­ku sen­su szukamy
sa­mot­nym wy­daje się świat
gdzież jest tej miłości kwiat?

Na którym przy­siąść pragniemy
już nig­dzie więcej nie latać
odet­chnąć, pięknem się cieszyć
i więcej nad sobą nie płakać

Wraz z nią…

…na­dejdą chwile
gdy czar­ne jak motyle
myśli o so­bie samym
da­leko precz przegnamy

Odys, styczeń 2016
(do Ro­bert Gaw­liński – Nie Po­konasz Miłości)
Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 stycznia 2017, 19:23

Marsz ku wolności

(bo sta­rość to nie jest wiek… to tyl­ko kilometry)

Zbliża się dos­tojnie jak gwar­dia cesarska
kro­kiem co­raz szyb­szym podwójnie mierzonym
z wyprężoną pier­sią przyszłość ciut dojrzalsza
sta­rość wie­cznie młoda jak mar­sz Radeckiego

Wśród burzy ok­lasków łzy leją [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 2 marca 2016, 14:08

jednomyślność

prag­nieniem jak słońcem paleni
jed­na­ko w dal zapatrzeni

zza sied­miu mórz żeglarz
co w ląd już nie wierzy
zza sied­miu gór ona
księżniczka w swej wieży

Cze­kają w niewo­li wolności
cu­du (nie)zwykłej miłości

Odys, 25 lu­ty 2016
https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2016/02/27/jednomyslnosc/ 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 1 marca 2016, 12:33

Powrót do Itaki

Płynę wśród mętnych świata zwid
co por­wać chcą mą duszę
wpat­rzo­ny gdzieś w o To­bie mit
swój włas­ny zwal­czyć muszę.

Sy­reni śpiew nie straszny mi
gdy sznur miłości ciasny
op­la­ta ser­ce z po­kus drwi
pro­wadzi gdy cel jasny.

Jedną za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 października 2015, 10:13

Kiedy w ser­cu pusto
Echo odpowiada
Za­miast dob­rej rady
Słychać głuche - zdrada

(in­spi­rowa­ne Her­berta "głosem wewnętrznym") 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 14 października 2015, 09:18

"Ty przed Ja" (Jestem Drugi)

Jak trud­no jest kochać bliźniego
gdy niena­widzi się siebie samego
W Twój ob­raz na po­dobieństwo miłości
wpat­rzo­ny przez pryz­mat złości
pot­rząsam głową na boki
za­mykam oczy
śle­py na dob­ra widoki

Więc...

Chwyć mnie proszę nadziej(i) wiarą
bym nie stał się złego (ego) ofiarą
Pro­wadź jak ślep­ca co widzieć chce (Ciebie)
kochać Dru­giego - w nim siebie
by mrok móc prze­mie­rzać prosto
za­mykam oczy
(Twą) pro­wadzo­ny miłością

...na­wet gdy umrę żył będę

Odys, 11paździer­nik 2015 (za świadec­twem Ro­ber­ta Friedricha) 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 października 2015, 19:05

Jak kwiat ku słońcu
kiedy Ona przechodzi
Ser­ce zakwita

Niep­rze­mijająca - Odys, 10 paździer­nik 2015 

haiku
zebrał 14 fiszek • 10 października 2015, 22:16

Ad novum

"Szepczę
i słowa roz­kołysa­ne ryt­mem wiel­kiej wody
plotą się w wiersze
mokre
bar­dzo słono biegną pop­rzez twarz."
(Ha­lina Poświatowska)

Piękna kometo.
Czar­nym jak sa­ma noc warkoczem
prze­cięłaś mo­je błękit­ne niebo na pół
zwias­tując katastrofę.

Nie zasłoniłem zwier­ciadeł duszy.

Chwi­la zapatrzenia
i wszys­tkie in­ne gwiazdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 października 2015, 23:09

Odys syn Laertesa

"...Był z Odysa, jak się zdaje, Jebus, rabuś, zabijaka. Branki brał, plądrował kraje A czekała nań Itaka. Z przebiegłości w interesach Zyskał miano Ulissesa. Wódz tysięcy, mąż wyniosły Jakich mało znały dzieje Kreśli w falach piórem wiosła Swoich błędów Odyseję. Ulubieniec bogów, strateg - Jeden mu pozostał statek..." (Jacek Kaczmarski "Powtórka z Odysei")

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Odys syn Laertesa

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 marca 2017, 09:52Odys syn Laer­te­sa sko­men­to­wał tek­st Kobietom...  

8 marca 2017, 11:40onejka sko­men­to­wał tek­st Kobietom...  

8 marca 2017, 10:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobietom...  

8 marca 2017, 08:58Odys syn Laer­te­sa sko­men­to­wał tek­st You… ma­ke it easy

7 marca 2017, 09:05onejka sko­men­to­wał tek­st You… ma­ke it easy

6 marca 2017, 22:25Odys syn Laer­te­sa sko­men­to­wał tek­st Warto kruszyć ko­pie, żeby [...]

6 marca 2017, 22:18Odys syn Laer­te­sa sko­men­to­wał tek­st Nie po­konasz jej...  

27 stycznia 2017, 18:17Eneida sko­men­to­wał tek­st Nie po­konasz jej...  

15 stycznia 2017, 20:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie po­konasz jej...  

15 stycznia 2017, 19:54nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie po­konasz jej...